Referenser

Några av våra referenser

Vi har stor kunskap och erfarenhet vad gäller licenssvetsning. Här är några exempel:

Thermia Värme AB

Där har vi bl. a. fått förtroendet att utföra VVS-arbeten och testanläggningar.
Sommaren -06 slutförde vi ett projekt med kyla till hela Thermia fabriken.

Hydro Aluminium AB

Värmeåtervinning från processen vilket gjorde att man halverat oljeförbrukningen färdigställt våren -06, Kylsystem till en ny gjutline samt även till gamla gjutmaskinerna färdigställt våren -07.

Eidskog-Stangeskovene

Avd vikodden i Norge där vi renoverade en 3MW flispanna genom att byta ut 157 panntuber. Färdigställt sommaren -11
Eidskogs kommun. Fjärrvärme Kulvert nät samt energi central.

Eda Kommun

Etapp 1,2,3,4,5 fjärrvärme i Åmotfors färdigställt våren -12.

Eda Energi AB

Värmecentral med 2st 2MW oljepannor färdigställt sommaren -13

Geoanläggning Charlottenbergs handelspark

Etapp 1 i samarbete med GEROX AB värme och kyla producerat av 500KW värmepump och 45st 300m borrhål. Färdigställt hösten -13

Fjärrvärme Töcksforsfjärrvärme

Fortum fjärrvärme Arvika

Fjärrvärme gruvöns sågverk Grums

Vattenfall Kulvertnät samt undercentraler Årjäng.

 

VVS och värmepumpar. Här är några exempel:

Abeko Konfektione AB

Värmepumpsanläggning som värmer kontor och fabrikslokaler projekt tid i olika steg under två år. Färdigställt hösten -06.

Årjäng Kommun

Tillbyggnad kommunhuset innehållande Polisens nya lokaler värme och sanitet färdigställt våren -06

Vi har installerat de flesta av kommunens värmepumps anläggningar

Eda Kommun

VS Gunnarsbyskolan

Vi har installerat de flesta av kommunens värmepumps anläggningar

Thon hotell Charlottenberg

VS entreprenad. Färdigställd våren -08

GEROX AB

I samarbete med GEROX AB har vi under hösten -13 färdigställt flera geoanläggningar till Bostadsrättsföreningar i Stockholm 60-120KW.